Kraamopfoksystemen

Aangezien er in de toekomst wettelijk steeds meer ruimte in de zeugen- en biggenstal zal worden vereist, worden kraamsystemen waarbij de zeug bij het spenen wordt verwijderd een aantrekkelijke oplossing. Met kraamopfok bespaar je significant op de arbeidskosten, omdat speen- en sterilisatiewerkzaamheden niet meer nodig zijn. Bovendien leidt minder speenstress tot zwaardere biggen en we hebben zelfs biggen gezien die met 9 weken al werden gespeend! Wil je meer weten?

Kraamopfoksystemen