Pro Dromi®

Nieuwsgierig hoe vrijloopkraamsystemen voor zwaardere biggen zorgen? Het spijsverteringssysteem van de zeug wordt gestimuleerd wanneer ze haar benen kan strekken. In een vrijloopstal hebben zeugen een efficiëntere voedingsstoffenopname en produceren ze hoogwaardig colostrum, wat resulteert in gezonde, levensvatbare biggen. Pro Dromi, ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University en 14 veehouders, vermindert het risico op biggensterfte. Deze nieuwe manier van vee telen is eenvoudig te managen. Met drie versies, zodat iedere varkenshouder zijn eerste stappen op weg naar een vrijloopsysteem kan zetten. Hoe minimaliseer jullie risico's?

pro dromi afb.